Yrityksen yhteystiedot

Y-tunnus: 2803231-1
Yrityksen nimi: Fouresta Oy
Postiosoite: Eetu Salinin Aukio 6, 28100 Pori
Puhelinnumero: 0401535640
Sähköpostiosoite: info@ravintolaborg.fi

 

Maksuehdot

https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

 

Toimitusehdot

Osto- ja myyntisopimuksen osapuolet ovat Ravintola Borgin verkkokaupan ylläpitäjä (välittäjä) sekä henkilö tai yritys, joka on kaupan kautta ostanut lahjakortin (ostaja).

1. Sopimuksen kohde
◦ Sopimus määrää lahjakortin ostamista, maksamista ja toimittamista koskevat ohjeet välittäjän ja ostajan välillä
◦ Sopimuksen mukaan välittäjän velvollisuus on toimittaa ostajalle hänen maksamansa lahjakortti.
◦ Lahjakortit toimitetaan sähköpostitse (tulostettava lahjakortti). Lahjakortti on voimassa siihen merkittyyn päivämäärään asti.
◦ Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä, että vanhentuneista tai käyttämättä jääneistä lahjakorteista ei palauteta maksettua summaa takaisin ostajalle.

2. Lahjakorttien hinta, ostaminen ja maksaminen
◦ Sopimuksessa tarkoitetut lahjakortit ostetaan Ravintola Borgin verkkokaupasta osoitteessa https://www.ravintolaborg.fi/tuote/lahjakortti/
◦ Lahjakorttin hinta määräytyy asiakkaan määrittämästä summasta .
◦ Ostaessaan lahjakortin on ostajan velvollisuus:
◦ Täyttää tilauksen laskutustiedot asianmukaisesti.
◦ Maksaa lahjakortin hinta maksuportaalin tarjoaman palvelun kautta.
◦ Lahjakortteja ei lunasteta taikaisin, eikä niistä maksettua rahaa palauteta ostajalle. Ostaja on vastuussa lahjakortin tulostamisesta ja säilyttämisestä, eikä ostajalla ole oikeutta saada korvausta kadonneesta lahjakortista välittäjältä, mikäli katoaminen johtuu ostajan omasta toimesta.
◦ Lahjakortilla on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa kuluttaja voi perua kaupan ilman erityistä syytä.

3. Sopimuksen voimaantulo
◦ Ostaja vakuuttaa, että on ennen sopimuksen solmimista tutustunut toimitusehtoihin.
◦ Välittäjä vahvistaa sopimuksen solmimisen lähettämällä vahvistuksen ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

4. Lahjakortin toimitus
◦ Lahjakortti lähetetään ostajan ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen. Lahjakortti on sähköpostin liitetiedostossa itsetulostettavana versiona. Lahjakortti on voimassa heti.

5. Lahjakortin voimassaoloaika ja käyttöehdot
◦ Ostajan ostama lahjakortti on voimassa kaksitoista (12) kuukautta sopimuksen solmimispäivästä. Voimassaoloaika on ilmoitettu lahjakortissa (viimeinen voimassaolopäivä).
◦ Lahjakortissa ilmoitettua voimassaoloaikaa ei voi jatkaa eikä uusia.
◦ Jos lahjakorttia ei ole käytetty viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, palvelu katsotaan suoritetuksi. Tässä tapauksessa rahaa ei palauteta.
◦ Lahjakortti on käytettävä kerralla ja sitä ei voi muuttaa rahaksi, eikä ylijäänyttä osuutta hyvitetä.
◦ Ostaja ymmärtää, että välittäjä eikä Ravintola Borg ole vastuussa käyttämättä jääneistä lahjakorteista.

6. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
◦ Ostajalla on oikeus vaatia välittäjältä sopimuksessa määrättyjen velvollisuuksien täyttämistä.
◦ Ostajan velvollisuus on esittää sopimusta solmiessa välittäjälle kaikki vaaditut tiedot.
◦ Ostajan velvollisuus on luovuttaessaan lahjakortin sen haltijalle tarkistaa ja vakuuttaa, että haltija ymmärtää ja noudattaa hänelle sopimuksessa määrättyjä velvollisuuksia.
◦ Välittäjän oikeus on kieltäytyä solmimasta sopimusta ostajan kanssa, mikäli sopimuksen solmimisen hetkellä on annettu valheellisia, vääriä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja.
◦ Välittäjän velvollisuus on toimittaa lahjakortit sopimuksen mukaisesti enintään viiden (5) arkipäivän kuluessa tilauksen saapumisesta tai maksusuorituksen saapumisesta kaupan tilille.
◦ Välittäjän velvollisuus on noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä henkilötietosuojalain edellyttämiä säännöksiä.

7. Tietojen antaminen
◦ Ostajan velvollisuus on tilauslomaketta täyttäessään esittää tiedot tarkasti ja täydellisesti.
◦ Mikäli ostaja esittää vääriä tai valheellisia tietoja, voi sopimus jäädä täyttämättä tai täytetään väärin, jolloin välittäjä ei ole vastuussa sopimuksen täyttämisestä.
◦ Välittäjällä ei ole oikeutta käyttää ostajan tietoja suoramarkkinointiin tai uutiskirjeen lähettämiseen.

8. Vastuu
◦ Sopimusta solmiessaan on ostajan vastuu esittää oikeita ja asianmukaisia tietoja.
◦ Välittäjä ei ole vastuussa, mikäli ostaja esittää virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.
◦ Välittäjän vastuulla on toimittaa lahjakortit asianmukaisesti sopimuksessa sovituin ehdoin.

9. Vaitiolovelvollisuus
◦ Välittäjä ei saa paljastaa kolmansille osapuolille ostajan tilauslomakkeessa antamia tietoja.
◦ Salassapitovelvollisuus ei päde, mikäli ostajan tietojen paljastaminen perustuu Suomen lainsäädäntöön.

 

Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden suoja